Aby rozpocząć przygodę z malowaniem proszkowym potrzebujemy trzech podstawowych urządzeń:

Aplikator

Podstawowe urządzenie w malowaniu proszkowym, którego zadaniem jest równomierne nałożenie naelektryzowanych cząstek proszku na powierzchnię malowanego elementu. Osadzona farba utrzymuje się na elemencie dzięki oddziaływaniu sił elektrostatycznych. Proces nakładania farb przy użyciu aplikatora odbywa się w kabinie do napylania.

Kabina do napylania

Zadaniem kabiny do napylania jest odebranie z powietrza cząstek proszku, które nie zostały osadzone na powierzchni elementu malowanego, dlatego przy kabinach zasadnicze znaczenie ma prawidłowe działanie układu wyciągowego. Ponadto kabina może być wyposażona w urządzenie służące do odzysku proszku, co pozwala na oszczędności w zużyciu farby.

Piec do polimeryzacji

Tak przygotowany detal z napyloną farbą trafia do pieca celem wygrzania i stopienia farby. Temperaturę i czas procesu wygrzewania określa producent farb. Zasadniczym zadaniem pieca jest więc równomierne utrzymanie określonej temperatury przez określony czas, z reguły jest to 180°C przez 20 minut. Piece do polimeryzacji mogą być zasilane elektrycznie, olejem opałowym lub gazem.

Transport

W zależności od sposobu przemieszczania detali rozróżniamy transport dolny i górny. W transporcie dolnym są to dwa wózki transportowe składające się na jeden komplet. Jeden jako wózek wjazdowy do pieca, drugi jako transportowy do przemieszczania detali po hali. W transporcie górnym zawieszki poruszają się po przygotowanym torowisku, przechodzącym poprzez poszczególne stanowiska malarni.

Pozostałe wyposażenie

Opisane powyżej urządzenia tak jak zaznaczyłem są z tych podstawowych, natomiast w zależności od profilu produkcji potrzebne dodatkowe wyposażenie, które pokrótce postaramy się tutaj opisać.

Stanowisko przygotowania powierzchni

W zależności od rodzaju produkcji i materiałów użytych do wykonania detali malowanych, dobiera się proces przygotowania powierzchni. W praktyce niektóre firmy produkujące ze stali czarnej, pomijają proces przygotowania powierzchni lub wykonują tylko śrutowanie /piaskowanie swoich wyrobów. Większość firm jednak stosuje środki chemiczne celem przygotowania powierzchni pod malowanie. Tak więc dobrany środek chemiczny narzuca nam proces technologiczny, co następnie przekłada się na urządzenia potrzebne w tym procesie.

Linia wannowa

W zależności od ilości kąpieli jest dobierana ilość wanien, a następnie poprzez zanurzenie detali w poszczególnych kąpielach przeprowadza się proces przygotowania powierzchni, ostatnim procesem zazwyczaj jest płukanie, a następnie detale należy wysuszyć, do czego można wykorzystać  posiadany już piec do polimeryzacji.

Stanowisko myjki

Jest to najczęściej dwu procesowa myjka z wanną, nad którą jest przeprowadzany proces odtłuszczania i płukania. Stanowisko takie jest wyposażone w dwa niezależnie obiegi cieczy,  jeden dla środka chemicznego, drugi dla płukania. Suszenie adekwatnie jak przy linii wannowej można przeprowadzić w piecu do polimeryzacji.