Aby uzyskać dobrą przyczepność powłoki malarskiej do powierzchni elementu, musimy uzyskać odpowiednią jakość powierzchni przeznaczonej pod malowanie. Powierzchnię można przygotować mechanicznie lub chemicznie, zasadnicze znaczenie przy wyborze metody oczyszczania ma rodzaj elementów, które mają być oczyszczane, materiał z jakiego są wykonane, stopień i rodzaj ich zabrudzenia. W przypadku chemicznego przygotowania powierzchni, to na rynku jest wiele preparatów i z reguły można mycie nimi wykonywać zarówno metodą natryskową jak i zanurzeniową. Mycie metodą natryskową pozwala na odtłuszczenie elementów o różnych kształtach, gabarytach i jest przy tym łatwiejsze do zautomatyzowania np. w liniach automatycznych. Natomiast mycie metodą zanurzeniową daje lepsze efekty, ponieważ w detalu zanurzonym środek chemiczny dotrze również do trudno dostępnych zakamarków.